Our story..TARINAMME


 

....KNOWN FOR ITS RIGOROUS STANDARDS, THE FINNISH COMPANY WOODNOTES DESIGNS AND MANUFACTURES PRODUCTS AND CONCEPTS  INSPIRED BY PAPER YARN FOR HOMES AND PUBLIC SPACES. ..WOODNOTES ON TINKIMÄTTÖMÄSTÄ LINJASTAAN KANSAINVÄLISESTI TUNNETTU SUOMALAINEN DESIGNYRITYS, JOKA TUOTTAA SISUSTUSTUOTTEITA PAPERINARUN LUONNOLLISEN KAUNEUDEN INSPIROIMANA KOTEIHIN JA JULKISIIN TILOIHIN. ....

....Woodnotes is a Finnish design company founded in 1987 by textile designer Ritva Puotila and her son Mikko Puotila. The company is still owned by its founders. ..Woodnotes on suomalainen designyritys, jonka tekstiilitaiteilija Ritva Puotila ja hänen poikansa Mikko Puotila perustivat vuonna 1987. Yritys on edelleen perustajiensa omistuksessa. ....

....The original concept behind Woodnotes products was to combine artistic creativity inspired by Finland’s rugged nature with advanced technologies to shape of Finnish raw materials: wood and paper.  Woodnotes is the first company in the world to use paper yarn in a contemporary way in functional textiles. Ritva Puotila wanted to use paper yarn because of its properties – to make the most of its unique characteristics, not as a substitute for other materials. ..Woodnotes-tuotteiden alkuperäisenä ideana oli yhdistää karun suomalaisen luonnon inspiroima taiteellinen luovuus kehittyneeseen teknologiaan hyödyntäen suomalaisia perusraaka-aineita, puuta ja paperia. Woodnotes alkoi käyttää paperinarua käyttötekstiileissa modernilla tavalla ensimmäisenä yrityksenä maailmassa. Ritva Puotila ryhtyi käyttämään paperinarua materiaalin ainutlaatuisten ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden vuoksi, ei vaihtoehtona muille materiaaleille. ....

....The Woodnotes collection, which has expanded over the years from carpets made from paper yarn to a comprehensive concept, is augmented every year with new, relevant, and innovative products. ..Woodnotes-kokoelma, joka on kasvanut vuosien kuluessa paperinarumatoista kokonaisvaltaiseksi konseptiksi, laajentuu vuosittain uusilla, käytännöllisillä ja kekseliäillä tuotteilla. ....

....Woodnotes products are recognized around the globe for their elegant design and superior quality. The company currently exports 70% of its production to over 40 countries. Woodnotes products are sold at higher-end interior design and design retailers. ..Woodnotes-tuotteet tunnetaan kansainvälisesti tyylikkäästä designistaan ja korkeasta laadustaa. Tällä hetkellä Woodnotesin tuotannosta 70% suuntautuu vientiin yli 40 eri maahan. Woodnotesin tuotteita löytyy maailman johtavimpien sisustus- ja designliikkeiden valikoimista. ....

....Woodnotes products have won numerous international awards. ..Woodnotesin tuotteet ovat voittaneet lukuisia kansainvälisiä palkintoja. ....

 

Ecological design..EKOLOGINEN SUUNNITTELU


 

....WE RESPECT THE ENVIRONMENT BY PRODUCING TIMELESS PRODUCTS AND CHOOSING OUR MATERIALS AND PRODUCTION PROCESSES CAREFULLY. ..DESIGNIN AJATTOMUUDELLA JA MATERIAALIVALINNOILLA KUNNIOITAMME YMPÄRISTÖÄ. ....

....Woodnotes has specialised in the development and refinement of spun paper yarn. ..Woodnotes pitää edelleen kiinni alkuperäisestä konseptistaan paperinarutuotteiden valmistajana. ....

....Environmental concerns play a central role in all of our production activities and those of our partners as well. The paper yarn used by Woodnotes has been spun from durable heavyweight paper that can be recycled or burned to produce energy. Our products are biodegradable. Our white paper is produced without the use of chlorine gas, and the dyes used to colour our yarn contain neither halogen-organic compounds nor heavy metals. Woodnotes and our partner companies are continuously searching for new methods to improve our ecological competitiveness. ..Sekä me että yhteistyökumppanimme otamme ympäristön huomioon tuotannon jokaisessa vaiheessa. Woodnotesin käyttämä paperinaru on kehrätty kestävästä märkälujasta paperista, jonka voi kunnostaa, kierrättää tai polttaa energiaksi. Tuotteemme ovat biologisesti hajoavia. Käyttämämme valkoinen paperi on tuotettu ilman kloorikaasua ja paperinaru värjätty väreillä, jotka eivät sisällä orgaanisia halogeeniyhdisteitä tai raskasmetalleja. Etsimme yhteistyöyritystemme kanssa jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä keinoja tuotteidemme ekologisen kilpailukyvyn parantamiseksi. ....

 

Materials..mATERIAALIT


 

....WOODNOTES HAS SPECIALISED IN THE DEVELOPMENT AND REFINEMENT OF SPUN PAPER YARN. ..WOODNOTES ON ERIKOISTUNUT PAPERINARUN TUOTEKEHITYKSEEN JA JALOSTAMISEEN. ....

....Woodnotes has specialised in the development and working of spun paper yarn, which is used as material in the production of almost all Woodnotes products.  Paper yarn is an authentic, natural material composed of an ecologically produced renewable resource: wood. ..Woodnotes on erikoistunut kehrätyn paperinarun, jota käytetään materiaalina lähes kaikissa yrityksen tuotteissa, tuotekehitykseen ja työstämiseen. Paperinaru on aito luonnonmateriaali, joka on valmistettu ekologisesti tuotetusta uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta. ....

...The strength and durability of the yarn results from wood fibres. Paper is both hygienic and safe. Due to the density of the fibres, paper yarn collects neither dust nor dirt – an important property, especially for those who suffer from allergies. The paper yarn is spun from kraft paper, which is also used as a raw material in food packaging. ..Puun kuidut tekevät narusta voimakkaan ja kestävän. Paperi on sekä hygieenistä että turvallista. Tiheiden kuitujen ansiosta paperinaru ei kerää pölyä tai likaa, mikä on tärkeä ominaisuus pölyallegikoille. Paperinaru on kehrätty kraft paperista, jota käytetään raaka-aineena esimerkiksi elintarvikepakkauksiin. ....

....Woodnotes’ paper yarn products are biodegradable, and our white paper is produced without chlorine gas. ..Woodnotesin paperinarutuotteet ovat biologisesti hajoavia ja valkoinen paperimme tuotetaan ilman kloorikaasua. ....

 

Production..TUOTANTO


 

....PRODUCT DEVELOPMENT OFFERS SIGNIFICANT CHALLENGES BUT INSPIRES DESIGN AS WELL. ..TUOTEKEHITYS ASETTAA MERKITTÄVIÄ HAASTEITA, MUTTA INSPIROI SAMALLA SUUNNITTELUA. ....

....The production and technological know-how of three partner companies stand behind Woodnotes quality: mastery of spun paper yarn, expertise in weaving and sewing, and manufacturing of a unique collection of products through customized industrial production. Thanks to this expertise, it is possible to create products with unique aesthetic properties, allowing us to realize the artistic vision of our company. ..Woodnotesin laadun takaavat sen kolmen yhteistyöyrityksen kehräämön, kutomonja ompelimon tuotannon asiantuntemus ja tekninen ammattitaito. Ainutlaatuisen tuotekokoelman valmistaminen mahdollistuu vain yksilöllisen tuotannon avulla. Tämän osaamisen ansiosta Woodnotes voi luoda esteettisesti omaleimaisia tuotteita ja toteuttaa taiteellista näkemystään. ....

....Close cooperation with the spinning mill allows us to continuously improve the quality of our raw material. Product development in cooperation with the weaving and sewing factories ensures production and product quality. Product development offers significant challenges but inspires design as well. By combining the development of raw materials with that of weaving technologies, it is possible to expand our product catalogue and bring new, innovative products to market. ..Tiivis yhteistyö kehräämön kanssa antaa mahdollisuuden parantaa jatkuvasti raakamateriaalin laatua. Tuotekehitys yhdessä kehräämön ja ompelimon kanssa takaa tuotannon ja sen laadun. Tuotekehitys asettaa merkittäviä haasteita, mutta inspiroi samalla suunnittelua. Kehittämällä sekä raakamateriaalin tuotantoa että kehruun teknologiaa, Woodnotesin on mahdollista laajentaa tuotevalikoimaansa ja tuoda uusia, innovatiivisia tuotteita markkinoille. ....

 

Product design..TUOTESUUNNITTELU


 

....SOFTNESS OF WOOL, PURITY OF PAPER, GLOW OF METAL - PRODUCTS OF A RARE AESTHETIC QUALITY. ..PAPERIN PUHTAUS, VILLAN PEHMEYS, METALLI HOHDE - TUOTTEITA, JOILLA ON POIKKEUKSELLINEN ESTEETTINEN LAATU. ....

....The natural beauty of spun paper yarn is refined to produce timeless products of a rare aesthetic quality. The characters of pure natural materials are expressed in clean, long lasting geometrical figures. All Woodnotes products reflect strongly the spirit of Finnish design: simplicity, harmony and functionality. ..Kehrätyn paperinarun luonnollinen kauneus on jalostunut ajattomien, poikkeuksellista esteettistä laatua olevien tuotteiden tuotannoksi. Selkeät, aikaa kestävät geometriset kuviot ilmentävät puhtaiden luonnonmateriaalien ominaisuuksia. Kaikki Woodnotesin tuotteet peilaavat vahvasti suomalaisen designin henkeä: yksinkertaisuutta, harmoniaa ja käytännöllisyyttä. ....

....The everyday beauty of Woodnotes products is the key to counterbalancing the massive information flow of the modern world. ..Woodnotesin tuotteiden arkipäiväinen kauneus tasapainottaa tämän päivän suurta informaatiotulvaa. ....

 

....RECOGNITIONS..HUOMIONOSOITUKSET....


2018

GERMAN DESIGN AWARD 2018: WINNER

GERMAN DESIGN COUNCIL

Siro+ bar stool, Ilkka Suppanen and Raffaella Mangiarotti

2018

GERMAN DESIGN AWARD 2018: Special Mention

GERMAN DESIGN COUNCIL

Siro+ chair with armrest, Ilkka Suppanen and Raffaella Mangiarotti

2017

ICONIC AWARDS 2017: BEST OF BEST AWARD WINNER

GERMAN DESIGN COUNCIL

IMM Cologne, Germany
San Francisco carpet, Ritva Puotila

2016

ICONIC AWARDS 2016: Interior Innovation winner
GERMAN DESIGN COUNCIL
IMM Cologne, Germany
Squarepaly carpet, Woodnotes

2015

Interior Innovation Award Winner 2015
GERMAN DESIGN COUNCIL
IMM Cologne, Germany
Loudwhisper, Woodnotes / Sonolux

Interior Innovation Award Selection 2015
GERMAN DESIGN COUNCIL
IMM Cologne, Germany
Swivel k Chair with armrest, Harri Koskinen / Woodnotes

2014

NOMINATED FOR THE GERMAN DESIGN AWARD 2014
GERMAN DESIGN COUNCIL
IMM Cologne, Germany
Midsummer carpet, Ritva Puotila

2013

INTERIOR INNOVATION AWARD WINNER 2013
GERMAN DESIGN COUNCIL
IMM Cologne, Germany
Siro+ chair, Ilkka Suppanen and Raffaella Mangiarotti

2012

INTERIOR INNOVATION AWARD WINNER 2012
GERMAN DESIGN COUNCIL
IMM Cologne, Germany
Beach carpet, Ritva Puotila

2011

INNOVATION AWARD WINNER 2011
GERMAN DESIGN COUNCIL
IMM Cologne, Germany
Bridge carpet, Ritva Puotila
Moonlight blind fabric, Ritva Puotila
Whisper acoustic wall panel, Tapio Anttila

2010

NOMINATED FOR THE GERMAN DESIGN AWARD 2010
GERMAN DESIGN COUNCIL
Horizon carpet, Ritva Puotila

BEST ITEM AWARD
IMM COLOGNE, GERMANY
Horizon carpet, Ritva Puotila

2009

NOMINATED FOR THE GERMAN DESIGN AWARD 2009
GERMAN DESIGN COUNCIL
My and Roo lounge chairs, Ulla Koskinen.

MATERIAL INNOVATION AWARD
IMM COLOGNE, GERMANY
My and Roo lounge chairs, Ulla Koskinen.

2008

NOMINATED FOR THE GERMAN DESIGN AWARD 2008
GERMAN DESIGN COUNCIL
Veil curtain and Mesh partition, Ritva Puotila.

INTERIOR INNOVATION AWARD
IMM COLOGNE, GERMANY
Veil curtain and Mesh partition, Ritva Puotila.

2007

NOMINATED FOR THE GERMAN DESIGN AWARD 2007
GERMAN DESIGN COUNCIL
Flake interior element, Mia Cullin.

INTERIOR INNOVATION AWARD
IMM COLOGNE, GERMANY
Flake interior element, Mia Cullin.

2006

RED DOT AWARD
DESIGN CONCEPT, SINGAPORE
Kuutio product concept, Sirpa Fourastié and Susan Elo.

EDITORS AWARD
ICFF INTERNATIONAL CONTEMPORARY FURNITURE FAIR, USA
”Mesh”, handwoven art textile, Ritva Puotila.

NOMINATED FOR THE INTERIOR INNOVATION AWARD COLOGNE 2006
IMM COLOGNE, GERMANY
Contract carpet with narrow edging, Ritva Puotila.
Woodnotes bed concept, Woodnotes Design Team.
Kuutio futon and Kuutio light, Sirpa Fourastié and Susan Elo.
Woodnotes blinds, Ritva Puotila.

2005

TOP NOMINATED DESIGN, INDEX: AWARD 2005
DENMARK
Round zone container, Minna Ahokas.

NOMINATED FOR THE GERMAN DESIGN AWARD 2006
GERMAN DESIGN COUNCIL
Field paper yarn carpet, Ritva Puotila.

2004

DESIGN & DECORATION AWARD
GREAT BRITAIN
Field paper yarn carpet, Ritva Puotila.

REDDOT DESIGN AWARD 2004
GERMANY
Field paper yarn carpet, Ritva Puotila.

INTERIOR INNOVATION AWARD COLOGNE 2004
GERMANY
k Chair, Harri Koskinen

2003

GOOD DESIGN AWARD
JAPAN
Woodnotes paper yarn carpets, Ritva Puotila

DESIGNERS CHOICE
GIMME FAIR, HELSINKI, FINLAND
Handwoven paper yarn relief "Points", Ritva Puotila

2001

FORM 2001
AMBIENTE FAIR, FRANKFURT, GERMANY
Scroll-paper bags and Box Zone -containers, Minna Ahokas.

TEXTILE ARTIST OF THE YEAR
TEXTILE ARTISTS RY TEXO
Ritva Puotila

2000

KAJ FRANCK DESIGN PRIZE
DESIGN FORUM FINLAND AND THE FINNISH FAIR FOUNDATION
Ritva Puotila

1999

PRO FINNISH DESIGN COMPETITION, HONORABLE MENTION
Woodnotes paper yarn carpets with edging, Ritva Puotila

HABITARE TOP TEN EXHIBITION
HABITARE FAIR, HELSINKI, FINLAND
Woodnotes blinds, Ritva Puotila

1998

FINLAND DESIGNS 10 EXHIBITION, HONORABLE MENTION
DESIGN FORUM FINLAND
Woodnotes paper yarn fabrics, Ritva Puotila.

1996

ORNAMO AWARD
THE FINNISH ASSOCIATION OF DESIGNERS
Woodnotes collection

FINLAND PRIZE OF ART
THE MINISTERY OF EDUCATION
Ritva Puotila

1991

PRO FINNISH DESIGN 1990 COMPETITION
HONORABLE MENTION
Woodnotes paper yarn carpets, Ritva Puotila

1988

OSCAR PRIZE
PARITEX 88 FAIR, PARIS, FRANCE
Woodnotes basic collection, Ritva Puotila

1987

FINLAND DESIGNS 6 EXHIBITION, HONORABLE MENTION
THE FINNISH SOCIETY FOR CRAFTS AND DESIGN
Woodnotes paper yarn carpets, Ritva Puotila