Ritva Puotila

Ritva Puotila

0.00
Add To Cart
....Paper has properties that differ fundamentally from the other fibres I use.” ..Paperilla on ominaisuuksia, jotka poikkeavat täysin
muista käyttämistäni kuiduista. ....
— Ritva Puotila

....Ritva Puotila, artistic director of Woodnotes, founded Woodnotes with her son Mikko Puotila in 1987, basing the company on the concept of paper yarn. Puotila says that paper has properties that differ fundamentally from the other fibres she use: its lightness and rustling, its clean natural colour when unbleached, its whiteness and the glow of colour. Ritva Puotila has raised the status of this traditional Finnish material to a new level, that of designer textile. From the start, the Woodnotes collection consisted of a broad range of interior textiles, from carpets and blinds to upholstery and small objects for the home. Woodnotes’ foray into this new field was rewarded immediately during its founding year with the French Oscar Prize, continuing with further recognition in subsequent years.

Woodnotes’ new pile rugs have their roots in the traditional Finnish ryijy, a rug-like tapestry. During her student years, Puotila worked with stained glass, and she brought its spirit to the first ryijy patterns she designed for competitions organised by the Friends of Finnish Handicraft. The results were winning: Puotila’s ryijys won the gold medal at the Milano XII Trienniale in 1960 and other prizes.

Puotila’s cooperation with the Friends of Finnish Handicraft continued until the 2000s. The success of the rugs steered the direction of her artistic energies from set decoration to textile design. She founded her own studio and built an international career designing for companies in the Nordic countries, USA, and the Far East. Puotila’s relationship with the company Tampella was a long-term one; her early experimentation there with paper as well as linen and cotton planted the seeds of interest in paper as a material for textiles.

The traditional ryijy from Finnish farmhouses remains dear to Puotila. “For me, the basic premise of the ryijy is a practical textile: its function is to warm,” she reflects. The same idea continues to live on in Woodnotes’ new wool-linen pile carpets. The hand-tufting offers the opportunity for vibrant use of threads and colours. “A footprint leaves an impression in the carpet’s surface, just like in the sand,” she enthuses.

Names referring to nature are characteristic of Puotila’s unique textiles, while the names of collection products are clearly more urban. The artist says that she names a new product at an early stage, and the name shapes the development of the product’s character.

In addition to winning awards for her products, Puotila has received lifetime achievement awards, including the Finland Prize and the Kaj Franck Design Prize. Her works are included in the collections of the world’s most prestigious museums, including the Architecture and Design Collection at MOMA. ..

Ritva Puotila, Woodnotesin taiteellinen johtaja, perusti Woodnotesin yhdessä poikansa Mikko Puotilan kanssa vuonna 1987. Yrityksen konsepti pohjautui paperinarulle. Puotilan mukaan paperilla on ominaisuuksia, jotka poikkeavat täysin muista hänen käyttämistään kuiduista: näitä ovat paperin keveys ja paperin kahina, paperin puhdas ja valkaisematon luonnonvärinen sävy, paperin valkoisuus ja värin hehku.

Ritva Puotila on nostanut tämän perinteisen suomalaisen materiaalin uuteen asemaan, designtekstiiliksi. Woodnotes-kokoelmaan on kuulunut alusta alkaen sisustustekstiilien laaja valikoima matoista ja verhoista sisustuskankaisiin ja pientavaroihin. Woodnotesin aluevaltaus, paperinarutekstiilikokoelma, palkittiin heti perustamisvuonna ranskalaisella Oscar Prizella, jota ovat seuranneet uudet huomionosoitukset ja tunnustukset vuosien saatossa.

Woodnotesin uudet nukkamatot pohjaavat suomalaiseen ryijyperinteeseen. Opiskeluaikanaan Ritva Puotila teki lasimaalauksia, joiden tunnelmat siirtyivät 1950-luvun lopulla hänen Suomen Käsityön Ystävien kilpailuihin suunnittelemiinsa ensimmäisiin ryijyihin. Tulokset olivat voittoisia: Ritva Puotilan ryijyt palkittiin muun muassa kultamitalilla Milanon XII Triennaalissa vuonna 1960.

Yhteistyö Suomen Käsityön Ystävien kanssa jatkui 2000-luvulle asti. Ryijyjen menestys suuntasi Ritva Puotilan taiteellisen kiinnostuksen lavastuksesta tekstiilisuunnitteluun. Hän perusti oman studionsa ja loi kansainvälistä uraa suunnittelemalla yrityksille Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa ja Itä-Aasiassa. Tampellasta tuli Ritva Puotilan pitkäaikainen yhteistyökumppani: hänen varhaiset kokeilunsa paperin parissa pellavan ja puuvillan ohella sytyttivät mielenkiinnon paperin käyttöön myös tekstiileissä.

Suomalainen talonpoikaisryijyjen perinne on Ritva Puotilalle rakas. ”Minulle ryijyn lähtökohta on käytännöllinen: ryijyn tarkoitus on lämmittää”, hän pohtii. Sama idea elää myös Woodnotesin villasta ja pellavasta valmistetuissa nukkamatoissa. Käsintuftaus antaa mahdollisuuden vivahteikkaaseen lankojen ja värien käyttöön. “Askel jättää nukkamatolle painauman aivan kuin rantahiekkaan”, tunnelmoi Ritva Puotila.

Luontoon viittaavat nimet ovat luonteenomaisia Ritva Puotilan uniikkitekstiileille. Kokoelmatuotteiden nimet ovat selvästi urbaanimpia. Taiteilija kertoo antavansa uudelle työlleen nimen jo varhaisessa vaiheessa, jolloin nimi ohjaa tuotteen luonteen kehittymistä.

Tuotteidensa lisäksi myös Ritva Puotilan elämäntyö on palkittu merkittävin huomionosoituksin muun muassa Suomi-palkinnolla ja Kaj Franck -muotoilupalkinnolla. Hänen töitään on maailman merkittävimpien museoiden kokoelmissa, muun muassa MoMA:n design- ja arkkitehtuurikokoelmassa. ....